Фоторепортажи

Открытие супермаркета LIDL - 05.02.2018


Церемония открытия станции по очистке сточных вод - 19.09.2015


Шоу звезд мирового снукера. Шон Мёрфи и Стюарт Бинэм в Созополе


Центърът за деца и младежи в с. Атия отбелязва три години успешна дейност

[02-02-2017]

На 03.02. 2017г., петък от 11.30 ч. в ЦНСТДМУ- с. Атия ще се проведе тържество по случай третата година от стартирането на социалната услуга.

Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ в с. Атия, община Созопол е открита с решение на Общински съвет и заповед на кмета от 22 януари 2014 г., считано от 01.02.2014 г. Първите деца са настанени на 04.02.2014 г. Всички 13 обитатели на дома са с умствени и физически увреждания и са на възраст между 7 и 26 години. Настанените деца и младежи са насочени към ЦНСТДМУ Атия след редица обследвания от експерти във вече закритите домове в с. Медвен, с. Кошарица, с. Искра и Бургас. Шест от децата, които са в по-добро здравословно състояние, ходят на училище в ОУ „Христо Ботев”  в съседния град Черноморец, където за тях е разкрита паралелка за ученици със специални образователни потребности. Останалите шест обитатели на Центъра всеки ден се обучават в изнесена сборна помощна паралелка към същото училище  от специален педагог, психолог,  логопед и  учител по физическа култура и спорт. Това са децата и младежите с  най-тежко здравословно състояние, невербални, две в инвалидна количка, едно незрящо. Една девойка усвоява начални професионални умения в сферата на обслужването на индивидуална форма на обучение, към СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр.Созопол

В Центъра работят 12 души, заедно с управителката, Лидия Дикова. Девет детегледачки осигуряват денонощна грижа. На разположение всеки ден са социален работник и медицински специалист. Отделно децата посещават Центъра за рехабилитация и интеграция в Черноморец, където получават специализирана подкрепа. Храната се доставя от външна фирма, но в Центъра има кухня, където се приготвят някои от любимите ястия на обитателите й като баница и супа,  с участие на най- сръчните. Персоналът ги учи да живеят колкото е възможно по-самостоятелно, пълноценно и  безопасно.

Общата стойност на проекта е малко над 1.4 млн. лв. От януари 2015 г. издръжката на центъра в Атия  е държавно делегирана дейност и се подпомага в значителлна степен от Община Созопол.
Частные объявления

архив...
Мы на Instagram

Мы на FacebookПрокат машин