Фоторепортажи

Открытие супермаркета LIDL - 05.02.2018


Церемония открытия станции по очистке сточных вод - 19.09.2015


Шоу звезд мирового снукера. Шон Мёрфи и Стюарт Бинэм в Созополе


Семинар по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности

[16-10-2017]

На 18 и 19 октомври 2017г. представители на община Созопол ще участват в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.

Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на „Европейското икономическо пространство“ и Норвежката програма 2014-2020 в областта на Енергийната ефективност и енергийната сигурност, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници.

Темите на срещите са:

  1. Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради;
  2. Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас „А“ и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия;
  3. Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление;
  4. Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради.

Събитието се финансира по линия на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Representatives of municipality to gather Norwegian know-how for energy efficiency

Meetings will be held on 18 and 19 October 2017 in Oslo

Representatives of municipality will visit Norway on 18 and 19 October 2017 to attend a Seminar and networking meetings for sharing know-how, professional experience and achievements and partner search in the area of BG04 Energy Efficiency and Renewable Energy Programme, organized by The Foundation Vision for Science and Technology Growth and Oslo International Hub. 
The aim is to find partners for projects to be implemented under European Economc Area and Norway Grants 2014-2021 in the Area of Support Renewable Energy, Energy Efficiency and Energy Security, for which EUR 28 million are allocated. Partners for management of this programme will be Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

The topics for the meetings are:

  1. Use of geothermal energy (heating / cooling) in buildings;
  2. Improvement of energy efficiency in existing buildings to achieve Class A and implementation of pilot projects for buildings with almost zero energy consumption;
  3. Rehabilitation and modernization of street lighting - Smart lighting;
  4. Monitoring of energy consumption in municipal buildings.

The event is financed under the BG04 Program "Energy Efficiency and Renewable Energy", the Bilateral Relations Fund financed by the European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014.
Частные объявления

архив...
Мы на Instagram

Мы на FacebookПрокат машин